Psykologian maisteri Merjanaho Santtu

121600 €

Luontoyhteys ja sen syventämisen menetelmät – Osallistava toimintatutkimus monialaisena yhteistyönä yhdessäluomisen otteella

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Ihmiskunta on vieraantunut tasapainoisesta luontoyhteydestä. Olemme ajautuneet ekologiseen kriisiin ja tilanteeseen, missä elämä maapallolla on monin tavoin uhattuna. Siksi on välttämätöntä rakentaa ymmärrystä ja syventää luontoyhteyttämme. Tämä on selkeästi ilmaistu ekopsykologian tulokulmassa, mitä sovellan tutkimuksessani. Väitöskirjani kuuluu psykologian alaan, mutta haluan tässä tutkimushankkeessani konkreettisesti hyödyntää monitieteellistä yhteistyötä, ja uskon tämän edistävän luontoyhteyden syvempää ymmärtämistä. Kolmevuotinen tutkimukseni on luonteeltaan osallistava toimintatutkimus, jossa tavoitteena on lähestyä luontoyhteyden kokonaisvaltaista tutkimusta ja tarkastella mahdollisuuksia uudenlaisten luontoyhteyttä syventävien menetelmien rakentamiseen monialaisessa yhteistyössä. Kehittäjäryhmiin kuuluu yhteensä 40 ihmistä eri tieteen-, taiteen- ja ammattialoilta, ja interventioryhmiin yhteensä 160 korkeakouluopiskelijaa. Kerään monipuolista kvalitatiivista ja kvantitatiivista aineistoa koko prosessin ajan. Tulosten perusteella kirjoitan kolme tieteellistä artikkelia. Väitöskirjatyössäni tavoitteeni on pohtia myös, millaista teoriaa on mahdollista konstruoida luontoyhteydestä ja sen syventämisestä sekä ehdottaa keinoja sille, kuinka ymmärrystä luontosuhteesta voidaan levittää laajemmin yhteiskunnassamme. Lisääntyvät mahdollisuudet luontosuhteen syventämiseen niin yksilöiden kuin yhteiskunnan tasolla voivat olla avain suureen muutokseen, jota tarvitsemme.