Filosofian maisteri Saarenpää Mika

30000 €

Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun vaikutus kehon mikrobistoon ja mikrobivälitteiseen immuunisäätelyyn

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Väitöskirjatutkimuksessani selvitän, kuinka luonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu vaikuttavat kehon mikrobiyhteisöihin ja mikrobivälitteiseen immuunisäätelyyn. Luonto- ja mikrobialtistusta tarvitaan immuunipuolustuksen oikeanlaiseen toimintaan, sillä liian vähäinen kontakti luonnollisten mikrobiyhteisöjen kanssa saattaa johtaa autoimmuunisairauksien puhkeamiseen. Arviolta joka kahdeksas teollisuusmaan asukas kärsii vakavasta immuunijärjestelmän häiriöstä. Luonnon virkistyskäytöllä ja luontomatkailulla on suuri potentiaali mikrobialtistuksen lisäämisessä etenkin kaupunkioloissa asuvilla, joilla kontakti luontoon on vähentynyt. Tuloksia voidaan hyödyntää etenkin muuttuvan terveydenhuollon sekä kotimaisen luonto- ja hyvinvointimatkailun kehittämisessä. Positiiviset tulokset voivat mahdollistaa kehomme mikrobiston muokkaamisen immuunisairauksien riskin vähentämiseksi ja immuunipuolustuksen vahvistamiseksi helposti, turvallisesti ja kestävästi. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu. Mökkeilyn vaikutuksia tutkin kaupunkilaisilta kerättyjen ihon ja suoliston mikrobinäytteiden sekä verinäytteiden avulla. Aineisto mahdollistaa mikrobidatan yhdistämisen laajaan kyselyaineistoon. Kaupunkiviljelyn vaikutuksia tutkin taimia biologiselta monimuotoisuudeltaan eroaviin kasvualustoihin istuttavien ihon, syljen ja ulosteen mikrobinäytteiden sekä verinäytteiden avulla. Vaelluksen vaikutuksia tutkin noin viikon kestäville, kasvillisuudeltaan erilaisiin ympäristöihin sijoittuville vaelluksille osallistuvien kaupunkilaisten ihon ja ulosteen mikrobinäytteiden avulla. Retkeilyä ja mökkeilyä harrastaa yli puolet suomalaisista, vapaa-ajan viljelyä noin neljännes. Geneettisten menetelmien avulla tunnistettavien mikrobiyhteisöjen rakennetta ja monimuotoisuutta ennen luontoaltistusta ja tämän jälkeen verrataan immuunivasteen tasapainoa ja tulehdusreaktiota kuvastavien sytokiinien pitoisuuksiin sekä aiemmissa tutkimuksissa saatuun tietoon immuunipuolustukseen vaikuttavista mikrobeista.