Taiteen maisteri & Teatteritaiteen maisteri Martikainen Milla ja työryhmä (Metsäesitys: Papana & Norkko)

38600 €

Liito-oravalähtöisen ihmis-liito-oravayhteistyön kehittäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Näyttää siltä, että te ihmiset ette saa lajikatoa keskenänne pysäytettyä. Liito-oravien on aika tarjota käpälää, hypätä puikkoihin ja ottaa likainen lusikka liitopoimuun. Eksistentiaalisen kriisin liikkeelle ajama fiktiivinen liito-oravakaksikko Papana & Norkko (me!) leijaa esiin Tampereen Solkivuoresta, yhteistoiminnallisesta liito-oravien hoito- ja suojelumetsästä. Taiteellis-poliittisen loikkamme tavoitteena on liitureiden ja sitä myötä muiden lajien (ml. ihminen) elinmahdollisuuksien TURVAAMINEN!!! Uskomme olevamme tähän sopiva laji. Meidät tunnetaan Eu-yhteyksistämme ja kyvystämme pysäyttää suuria rakennushankkeita. Tampereella olemme saaneet aikaiseksi mutkan raitiotiehen. Olemassaolomme pakottaa eri tavoin ajattelevat ihmiset keskustelemaan ratkaisuista, ja tilaisuuden tullen olemme myös aseistariisunnan ammattilaisia. “You are never too small to make a difference.” Taiteellis-yhteiskunnallisesti vaikuttavan ihmis-liito-oravayhteistyön kehittämiseksi opiskelemme metsäalaa sekä muita lajikatoon vaikuttavia ihmisperäisiä ilmiöitä, etsimme kieltä, joka kääntää ihmisajattelusta esiin toisin tekemisen mahdollisuuksia, ja teemme MAA-ILMA-tilassa huokoisesti liikkuvaa (papana)taidetta. Reagoimme ihmismaailmassa kokemaamme elein, kuvin, videoin, huomioin ja tekstein, joita julkaisemme some-kanavissamme. Valmistamme myös esitystapahtuman sopivaan kontekstiin, esimerkiksi luontoretken Äänekosken sellutehtaalle, mikäli siellä ei vierasteta oravia.