Näyttelijä Leppänen Kaisa ja työryhmä (Lepo-kollektiivi)

76800 €

Lepo-taidekollektiivin perustaminen lempeiden työtapojen ympärille ja tyhjyyttä henkilökohtaisena tunnekokemuksena sekä filosofisena ja kulttuurisena ilmiönä käsittelevän teoksen valmistaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Kahdesta tanssijan- ja kahdesta näyttelijäntaiteen ammattilaisesta koostuva Lepo-kollektiivi on saanut alkunsa tarpeesta luoda pidempiä, yhteenkurkottavia jatkumoja freelancertaiteilijoiden sirpalemaiseen työnkuvaan. Työskentelymme ytimessä on kiireettömyys, lempeys ja armollisuus vastakohtana valtarakenteiden ja resurssien luomille esteille. Ajan ja levollisuuden luoman tilan uskomme mahdollistavan esiintyjän toteutumisen täydessä potentiaalissaan, syvällisemmän paneutumisen kollektiivin kiinnostuksesta nouseviin teemoihin ja uudenlaisten esityksellisten ilmiasujen tutkimisen. Emme lähtökohtaisesti määrittele teostemme muotoa emmekä esitysfoorumia etukäteen, vaan annamme kulloisenkin teosprosessin ja aiheen kertoa meille millaisia näyttämöitä ja yleisöjä ne tarvitsevat. Ensimmäisessä teoksessamme lähdemme tutkimaan tyhjyyttä henkilökohtaisena tunnekokemuksena sekä sen kulttuurisia ja filosofisia merkityksiä. Aiheen äärelle kutsutaan kanssamme viisi eri tieteen- ja taiteenalan ammattilaista avaamaan ajatuksiaan oman asiantuntijuutensa näkökulmasta sekä järjestetään tapaamisten jälkeen kollektiivin fasilitoima julkinen yleisökeskustelu. Joka kuukausi yksi asiantuntijoista viettää kanssamme puolikkaan päivän, valitsemassaan paikassa: paikassa, jossa hänen mielestään tyhjyys on läsnä. Kutsuttavien listalla on pappi, psykiatri, tähtitieteilijä, filosofi ja kuvataiteiliija. Tapaamisen jälkeen kollektiivi tutkii kohtaamisista syntyneitä ajatuksia ja resonaatioita, ilmaisullisia ja kirjallisia tehtäviä toisilleen antaen. Tälläisen työskentelyn kaanonista syntyy ensimmäinen teoksemme.