TaM Knuuttila Raila

57700 €

Law of Ecocide and the agents of societal change in the international campaigning

Kuinka metsäekosysteemit yleensä ja ekosysteemit ja alkuperäiskansat Euroopan arktisilla alueilla voisivat tulla kansainvälisen rikoslain piiriin? Kuinka Suomen metsien biodiversiteettiä huomioidaan EU:n uudistetun direktiivin (ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin) lopullista tekstiä laadittaessa? Väitöstutkimukseni kolmas tutkimusartikkeli käsittelee kansainvälistä, luonnontuhonnan (engl. ecocide) kriminalisoimiseen tähtäävää lakimuutoskampanjaa ja sen potentiaalia suhteessa Euroopan arktisiin alueisiin sekä suomalaisiin metsäekosysteemeihin. Euroopan Unionissa äänestettiin voimaan marraskuussa 2023 Ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin -direktiivin uudistus ja sen sisältö rinnastuu suurelta osin kansainväliseen luonnontuhonta-lakialoitteeseen. Artikkelini on perusteltu vastaus tutkimusaukkoon arktisen tutkimuksen sekä metsäkysymysten ja luontokadon piirissä; metsistä ja vesistöistä löytyvät isoimmat ja monipuolisimmat kysymykset Suomessa, kun puhutaan luontokadon pysäyttämisestä, päätöksenteosta, metsäpolitiikasta, teollisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Tutkimusvaihe tuottaa aiheesta uutta, spesifiä tietoa, jonka tarkoituksena on rikastuttaa tiedollisesti yhteiskunnallisen metsäkeskustelun sisältöä ja tuoda kansainvälistä näkökulmaa arktiseen tutkimukseen laajemman tutkimuskontekstini kautta. Ensimmäinen ja toinen tutkimusvaiheeni syventyi luoviin aloihin, taiteeseen ja niiden emotionaalisiin potentiaaleihin Luonnontuhonta-lakikampanjassa. Tapausesimerkkejä edellämainituista löytyy Art for Ecocide Law - ja Choirs for Ecocide Law -aloitteista. Siten, koko kokonaisuudessa yhdistyvät yhteiskunnallisuus, lakimaailma ja sen tuottamat rajoitukset sekä mahdollisuudet – ja toisaalta taiteen kansainväliset keinot ja kansalaisyhteiskuntien paine päätöksentekijöitä kohtaan. Tutkijavaihdossa (Amsterdam Vrije Universiteit) toteutan myös asiantuntijahaastatteluja, jotka ovat jatkoa oikeustieteen professori Christina Voigtin haastattelulle (julkaistu 02.01.2024).