Musiikin maisteri, oopperalaulaja Chorell Hanna ja työryhmä

125450 €

Laulajan ääni tekstissä – Liedin kulttuuriset laahaumat ja naislaulajan keho

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Laulajan taiteelliset valinnat ovat eettisiä ja poliittisia valintoja, jotka vaikuttavat siihen millä tavalla ja minkälaisina laulu ja laulajuus ovat kulttuurisessa kontekstissaan olemassa. Länsimaisessa taidemusiikissa tasa-arvokeskustelu on me too -aikakaudella jo avattu. Numeraalinen tasa-arvo esiintyjien ja säveltäjien suhteen on kuitenkin vain yksi puoli tasa-arvo- ja moninaistumispyrkimystä. Ohjelmistoon ja esittämisen käytäntöihin liittyy 1800-luvun yhteiskunnan patriarkaalisia ja heteronormatiivisia ihanteita toistavia traditioita ja normeja, joiden haastamisen tulisi olla olennainen osa musiikkielämän aitoa moninaistumista. Taidetta ja tutkimusta yhdistävä hankkeeni käsittelee laulajan ja laulutekstien välistä suhdetta sekä laulamisen merkityksenmuodostusta pianosäestyksellisessä laulumusiikissa. Tekstisuhteiden laadun lisäksi tarkastelen niiden eettisiä ja poliittisia puolia feministisestä näkökulmasta uusmaterialismiin ja queer-teoriaan nojaavaa musiikintutkimusta hyödyntäen. Hankkeeni koostuu neljän konsertin sarjasta ja artikkelimuotoisesta kirjallisesta tutkielmasta. Se tähtää taiteelliseen tohtorintutkintoon Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulusta. Tarkastelen konserteissa erilaisia tekstisuhteita laulajan taiteellisina valintoina Roland Barthesin ruumiillisuutta painottavaa lauluajattelua (feno- ja genolaulu, äänen grain) käytäntöön soveltaen. Kirjoitan näin luoduista subjektiasemista ja niiden suhteesta esittämisen traditioon kolmessa artikkelissani. Neljännessä konsertissa kantaesitän monodraaman Rakkaat sopraanolle, pianolle ja elektroniikalle. Sen toteuttamisesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat itseni lisäksi säveltäjä Minna Leinonen ja runoilija-dramaturgi Milka Luhtaniemi. Värikylläinen monodraama törmää lied-musiikin kaanonin naiskuvaukseen ja tarkastelee nykyajassa rakkautta ja sukupuolena olemista moninaisena ja liikkuvana.