KT, FM Tomperi Tuukka ja työryhmä (FutuPedaFilo)

218600 €

Lasten ja nuorten oikeus hyvään tulevaisuuteen heidän itse tutkimanaan: filosofoiva kasvuyhteisö ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimus- ja kasvatushankkeen ideana on antaa lapsille ja nuorille aloite ja mahdollisuus tutkia omaa oikeuttaan hyvään tulevaisuuteen omalla äänellään ja omista lähtökohdistaan käsin. Hankkeessa toteutetaan, tutkitaan ja kehitetään varhaiskasvatuksesta lukioon lasten ja nuorten dialogisesti keskustelevia ja filosofisesti tutkivia yhteisöjä, joiden yhdistävänä tutkimusongelmana on kysymys lasten ja nuorten oikeudesta hyvään tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten tutkivia ajattelu- ja keskusteluyhteisöjä toteutetaan Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä, Oulun ja Tampereen normaalikoulujen perusasteella sekä Jyväskylän normaalikoulun lukiossa. Hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten pedagogisen filosofoinnin lähestymistapoja ja tutkitaan, miten he itse ymmärtävät tulevaisuusoikeutensa. Tieteenaloja ylittäen hankkeessa on mukana kasvatustieteen, filosofian, katsomusopetuksen, yhteiskuntatutkimuksen ja lasten luovien ilmaisutaitojen asiantuntemusta niin arkipedagogiikan kuin tutkimusyhteisönkin piiristä. Monialainen ympäristö- ja demokratiakasvatuksellinen hanke kytkee filosofian, kasvatustieteen, yhteiskunnalliset kysymykset ja pedagogisen kehittämisen toisiinsa, pyrkii käytännöllistämään tiedettä ja filosofiaa kokeilevasti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasti, ylittämään tieteen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rajapinnan ja yhdistämään tiedettä ja lasten ja nuorten luovaa työskentelyä. Se osallistaa lapsia ennakkoluulottomasti, uudistaen myös tapaamme mieltää tutkimuksellista toimijuutta, pyrkii tarjoamaan foorumin lasten ja nuorten omalle moniääniselle aloitteellisuudelle sekä tuomaan hankkeen luovia tuloksia laajemman yleisön saataville. Lasten osallistaminen tutkimuksen ideointiin ja toteutukseen tuottaa toivoaksemme yllätyksellisyyttä ja asettaa myös hankkeen aikuiset toteuttajat kuuntelijan ja oppijan asemaan.