TeatteriWelho ry

36000 €

Lasten draamallinen luontopolku

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Lasten draamallinen luontopolku -hankkeessa yhdistyvät luonto, taide ja lapset. Kehittämishanke sisältää uudenlaisen teatteriesityskonseptin: luontolähtöisen käsikirjoituksen, esityksen visuaalisen suunnittelun 'luonto näyttämönä' ja esityksen toteuttamisen elämyksellisenä draamapolkuna lapsiyleisölle. Kehittämishankkeeseen kuuluu TeatteriWelhon yhteistyöverkoston laajentaminen eri kaupunginosien ala-asteiden ja esikoulujen opettajiin. Draamalliseen luontopolkuun sisältyy myös, opettajille ja oppilaille annettavan oheismateriaalien suunnittelu ja toteutus. Hankkeen ensimmäisenä keväänä draamallinen luontopolku toteutuu valittavassa luontokohteessa toukokuussa 2022. TeatteriWelhon tavoitteena on avustusten turvin tarjota ilmainen taide-elämys kehittämishankkeeseen osallistuville lapsille. Ensimmäisen vuoden kohderyhmä on Helsingin Tapulikaupunki-Suutarilan, Kontulan, Malmin, Pihlajamäki-Pihlajiston ala-asteikäiset lapset.