Filosofian tohtori Koskela Virpi

33600 €

Läsnäolon luonto -teoksen kirjoittaminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Artikkeliväitöskirjani Tapping experiences of presence to connect people and organizational creativity valmistui Lappeenrannan teknilliseen yliopiston tuotantotalouden laitokselle syksyllä 2018. Kirjoitan tutkimukseeni perustuvan, suomenkielisen, kaikelle kansalle suunnatun teoksen Läsnäolon luonto. Läsnäolon kokemukset lisäävät innovatiivisuutta, luovuutta ja kokonaisvaltaista ymmärrystä itsestä, toisista ihmisistä ja ympäristöistä, joissa elämme. Ne lisäävät sekä yksilöllistä että yhteisöllistä luovuutta. Tutkimukseni pitää sisällään satoja ihmisten kokemuksiin perustuvia, yksilöllisiä läsnäolon kuvauksia, joista osa on sellaisia, että ne ansaitsevat ehdottomasti tulla nähdyksi ja kuulluksi omalla kielellään – ja myös kaunokirjallisilla (kuvauksellisilla) ansioillaan. Tiedettä ymmärrettävään muotoon taiteellistava teos perustuu läsnäolon kokemusten suhdetta luovuuteen käsittelevään englanninkieliseen väitöskirjaan. Läsnäolon luonto on tieteeseen perustuva, yksilöllisten kokemusten merkityksiä esiin nostava, filosofis-esteettinen teos taiteellisella twistillä. Haluan näin tietoisesti – ja osin radikaalisti – sekoittaa tiedettä ja taidetta, mutta myös painottaa läsnäolon kokemusten (esim. hortoilun, eksymisen, hidastamisen, pysähtymisen, erehtymisen, olemisen, oivaltamisen ja toisin näkemisen) merkitystä. Luovuus ei tule suorittamalla. Ymmärtääksemme paremmin elämää ja toisia ihmisiä, työyhteisöjämme ja ympäröivää luontoa, on hyvä olla kykenevä "menemään