Esitystaiteilija, toimittaja Kettunen Katriina

5000 €

Läpinäkyvä esitys – kriittinen tarkastelu

Keskityn residenssijaksolla työskentelemään läpinäkyvien esitysten parissa. Filosofi Byung-Chul Han väittää, että läpinäkyvyydestä on muodostunut yksi nykyajan sitkeimmistä ideologioista ja että kyseessä on viime kädessä uusliberaali voima, joka ajaa ihmiset uhraamaan yksityisyytensä taloudellisen hyödyn nimissä. Hanin mukaan läpinäkyvyys korreloi kontrollin tarpeen, ei luottamuksen kanssa, ja hyvin usein nämä kaksi seikkaa sekoitetaan keskenään. Työssäni pureudun tähän kriittiseen havaintoon ja seuraan sen avaamia johtolankoja eri suuntiin. Luon syksyn 2020 ja vuoden 2021 kuluessa joukon esityksiä, jotka tarkastelevat 1) millaisia merkityksiä läpinäkyvyys nykyajassa saa, 2) miten läpinäkyvyyttä esitetään tai tuotetaan eri yhteyksissä, sekä 3) miten kunnioittaa tuntematonta, yksityistä ja salaista esityskontekstissa? Esitykset tapahtuvat niin fyysisessä, rakennetussa ympäristössä kuin digitaalisessa todellisuudessa. Työ muodostaa jatkumon uutistyön performatiivisuutta tutkineelle, taiteelliselle ja kirjalliselle työlleni, jonka toteutin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa vuosina 2019–2020. Teokseni käsittelevät usein yhteiskunnallisia aiheita, mutta kevyellä otteella: autobiografiset elementit, monimediaisuus, yleisön lempeä osallistaminen, absurdi huumori ja improvisaatio ovat esityksilleni tyypillisiä piirteitä. Näyttämökielessäni yhdistän niin broadcast-journalismin, stand up -komiikan kuin ruumiskeskeisen performanssin tekniikoita.