Kirjailija Tao Lin

38500 €

Laotse ja Laotsen viisaus

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tämä kattava taolaisuuden alkulähdettä käsittelevä kirja kertoo Laotsesta ja Laotsen viisaudesta. Teos tulee jakautumaan kolmeen osaan: Kuka Laotse on, Laotsen viisaus, ja Laotsen viisauden opin seuraajien kirjoituksia. Näiden osioiden kautta lukija saa selkeän kuvan siitä, kuka Laotse oli, sekä ymmärtää, minkä laatuista hänen viisautensa on. Teoskokonaisuuden välityksellä Laotsen oppien salaperäinen viisaus myös avautuu tähän päivään ja tulee jälleen käsitettäväksi niin ajattelun kuin toiminnallisuudenkin tasolla.