Osuuskunta Lumimuutos

200000 €

Landscape Rewilding – ohjelma

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kyseessä on Suomen historian suurin yksityismailla toteutettava ennallistamisohjelma. Se täydentää valtion toimia monimuotoisuuden turvaamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ohjelman piirissä ovat sekä metsät että vesiluonto ja kosteikot.