FT Ryynänen Sanna

64150 €

Lähiöbaareissa ja seurantaloilla. Tutkimus teatterista ja esitystaiteesta yhteiskunnallisina tekoina

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hankkeessa tutkitaan teatterin ja esitystaiteen roolia ja merkityksiä yhteiskunnallisena toimintana ja keskusteluna. Siinä tuotetaan uutta, yhteiskuntatieteellisesti orientoitunutta ymmärrystä teatterin ja esitystaiteen yhteiskunnallisuudesta kolmesta temaattisesta näkökulmasta: yhteiskunnallinen toiminta ja toimijuus, katsojuus, kokijuus ja kohtaaminen sekä dialogi. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu sosiaalitieteellisen, sosiaalipedagogisen, taiteensosiologisen, sekä taide- ja teatteriteoreettisen keskustelun risteyskohtaan. Hanke perehtyy ruohonjuuritason genrerajoja rikkoviin sekä monenlaista yhteiskunnallisuutta ja poliittista toimintaa toteuttaviin toimijoihin ja teoksiin. Samalla se tuo näkyviin vapaan teatterikentän tekijöiden toimintaa, joka monesti jää hegemonisen taidekeskustelun katveisiin. Hanke koostuu neljästä tapaustutkimuksellisesta aineistokokonaisuudesta. Olen itse mukana yhteiskuntatieteilijänä ja tutkijana kolmen tutkimuskokonaisuuteen kuuluvan projektin työryhmässä. Toimintani Saimaan Teatterissa ja Puhekupla-kollektiivissa kiinnittyy tutkimukseen (auto)etnografis-toiminnallisesti koko hankkeen ajan. Varsinaisen tutkimuksen rinnalla kulkee toimintatutkimuksellinen prosessi koskien sitä, mitä kaikkea esittävän taiteen ammattilaisten ja yhteiskuntatieteilijä-tutkijan yhteistyö voi olla sekä millaista uutta ajattelua ja toimintaa se parhaimmillaan tuottaa tieteen ja taiteen kentille.