FT, KuM Aaltonen Titta

5000 €

Kuvataiteellinen työskentely

Kuvataiteellisessa työskentelyssäni tarkastelen yhteiskuntaluokkaan ja sen ilmentymiseen liittyviä kysymyksiä. Vaikka Suomea ei yleensä pidetä luokkayhteiskuntana, yhteiskuntaluokka ohjaa ihmisten elämää ja valintoja monilla tasoilla. Taiteellisen työskentelyni keskiössä on näiden usein myös piilossa olevien valintojen avaaminen ja käsittely.