Filosofian tohtori Ketola Anne ja työryhmä

109000 €

Kuvailutulkkauksen käsikirja

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kuvailutulkkaus on saavutettavuuspalvelu, jossa kuvaillaan sanallisesti asioita, joita näkövammaiset henkilöt eivät näe: esimerkiksi sitä, miltä taideteokset näyttävät. Kuvailutulkkausta tehdään Suomessa hyvin vähän verrattuna muihin Euroopan maihin, vaikka palvelua tarvitsee maassamme noin 55 000 ihmistä. Kuvailutulkkausalan tilaa selvittäneen tuoreen raportin mukaan kuvailutulkkauksen leviämisen suurimpana esteenä on kuvailutulkkausopetuksen puute. Yksi opetuksen suurimpia haasteita taas on suomenkielisen oppimateriaalin puute. Hankkeemme tuottaa Kuvailutulkkauksen käsikirja -nimisen oppimateriaalipankin, joka on yleistajuinen verkkoaineisto laajalle käyttäjäjoukolle. Materiaaliin yleistajuistamme ajankohtaista tutkimustietoa ja tuotamme sen pohjalta ohjeita eri kohteiden (esimerkiksi teatterin ja verkkoympäristöjen) kuvailuun. Annamme myös käytännön neuvoja ammattimaisena kuvailutulkkina toimimiseen, kuvailutulkkauksen tilaamiseen ja koulutusten järjestämiseen. Hankkeemme tavoitteena on edistää kuvailutulkkauksen saatavuutta koko Suomessa pitkällä aikavälillä, käyttäjäkeskeisesti. Julkaisemme materiaalin avoimesti Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n verkkosivuilla sekä äänikirjana. Materiaali on tarkoitettu käytettäväksi sekä itseopiskelussa että kuvailutulkkauskursseilla opetuksen tukena. Työryhmäämme kuuluu kolme kirjoittajaa. Olemme kuvailutulkkeja, kuvailutulkkauskouluttajia sekä saavutettavuustutkijoita ja -asiantuntijoita. Hankkeessa teemme tiivistä yhteistyötä näkövammaisjärjestöjen kanssa ja osallistamme näkövammaisia käyttäjiä konsultteina. Edistämme teoksessa myös syrjimättömän kielen käyttöä: pyydämme syrjinnänvastaista työtä tekeviä järjestöasiantuntijoita kommentoimaan ihmisten kuvailuun liittyviä ohjeita, jotka ovat viime aikoina herättäneet paljon kysymyksiä kuvailutulkkauksen kentällä.