Kuvataiteen maisteri Tähkänen Timo

139600 €

Kuuntelusta kuvaksi: tutkimus queer-kuvataiteilijan asettumisesta kuuntelijan rooliin

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Taideyliopistossa tekemässäni autoetnogfrafisessa tutkimuksessa kysyn, miten queer-kehossa kuunteleminen vaikuttaa taiteelliseen prosessiin ja kuvataiteen opettamiseen. Tutkimuksessani tarkastelen kokemuksiini vaikuttaneita kulttuurisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita tukeutuen teoreettiseen ja taiteelliseen tietoon. Tavoitteeni on tuottaa tietoa kuvataiteilijana työskentelyn näkökulmasta ymmärtääkseni queerien tunteiden merkityksen osana taiteellista praktiikkaani, johon voimakkaasti kietoutuu myös taitelijaopettajana toimiminen.