Kuraattori Vesala Remi

103300 €

Kuratoriaalinen työskentely ja LOU-taidetilan toiminta

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Olen vapaalla kentällä toimiva kuraattori ja kirjoittaja, joka usein työskentelee perinteisten näyttelytilojen ulkopuolella. LOU:n kautta palaan tärkeiden peruskysymysten äärelle: Minkälaisia merkityksiä taidetila tuottaa suhteessa ympäristöönsä? Millaisia yhteisöjä se voi tuottaa? Minkälaista työskentelyä se mahdollistaa, tukee tai estää? Miten työskentelyn instituutioiden ulkopuolella voi järjestää niin ekologisesti, taloudellisesti kuin emotionaalisesti kestävästi? LOU:n korkeatasoisen ohjelman keskiössä on keskeneräisyys, uuden oppiminen ja toisin tekeminen. Olen kehittänyt ekologiseen ajatteluun pohjautuvaa kuratoriaalista praktiikkaa vuodesta 2017. Ajatteluni painopisteitä ovat tällä hetkellä transekologia, muodonmuutokset ja rajatilat: teemat, jotka näkyvät myös LOU:n tulevassa ohjelmistossa. Kutsuttujen taiteilijoiden työskentelyssä korostuu ruumiillisuus: monet heistä työskentelevät performanssitaiteen alueella ja pohtivat työssään ruumiin toimintoja, olemuksia ja mahdollisuuksia eri näkökulmista ja ruumiin yhteiskunnallisista positioista. LOU:n ohjelmisto koostuu myös kutsuttujen kuraattorien suunnittelemasta ohjelmasta, keskusteluista ja esityksistä. Toiminnan tavoitteena on luoda kuraattori-taiteilija kumppanuuksia ja vahvistaa edellä mainittujen keskinäisiä verkostoja. LOU:n näyttelytoimintaa suunnitellaan aluksi yhden toimintavuoden ajalle, mutta tavoitteena on luoda kestäviä malleja pitkäjänteiselle toiminnalle yhdessä Outo Olon kanssa.