Musiikin maisteri Turunen Jaana

43000 €

Kuoronjohtajan taiteilijaidentiteetin kehittymistä tutkiva taiteellinen työskentely

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Kokeilen ja tutkin tässä prosessissa erilaisia tapoja, joilla kuorotaiteeseen liittyviä nykyisiä taiteellisen työskentelyn rajoitteita voitaisiin poistaa tai vähintään alentaa. Tarkastelen myös kuoronjohtajan taiteellista prosessia konserttikokonaisuuksien suunnittelusta niiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Millaisia muutoksia taiteelliseen prosessiin tulee, kun rajoitteita poistuu? Miten se vaikuttaa kuoronjohtajan taiteilijaidentiteettiin? Millaisia tuloksia syntyy, kun kuoronjohtajan taiteellisesta työskentelystä poistetaan rajoitteita, jotka estävät haluttua taiteellista lopputulosta? Näihin kysymyksiin haen vastauksia sekä taiteellisen työskentelyn että tapaustutkimuksen keinoin apurahakauden aikana toteutettavassa prosessissa. Taiteellinen työskentely sisältää ”ammattikuoroproduktioiden” toteuttamista: konserttikokonaisuudet toteutetaan noin 20 laulajan kamarikuorokokoonpanolla, johon haetaan laulajat projektikohtaisesti. Produktioista kerätään tutkimusaineistoa, joiden avulla analysoidaan mahdollisia prosesseja ja toisaalta saatuja tuloksia käytetään pohjana seuraavissa produktioissa. Tutkimuksen tuloksena syntyy myös esseitä ja artikkeleja.