Yhteiskuntatieteiden tohtori Lahti Annukka

122000 €

Kun sateenkaaren päässä on ero

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimus pureutuu julkisuudessa vähän käsiteltyyn aiheeseen: eroihin ja ongelmiin sateenkaarisuhteissa ja -perheissä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat joutuneet pitkään kamppailemaan suhteidensa tasa-arvoisesta asemasta lain edessä. Se on luonut paineita onnistua suhteissa, tilanteen, jossa mahdollisista ongelmista ja eroista helposti vaietaan eikä niihin haeta apua. Syrjivässä tilanteessa myös julkisessa keskustelussa on riskialtista tuoda esiin sateenkaariparisuhteissa ja -perheissä väistämättä esiintyviä ongelmia ja sitä, että niistäkin erotaan. Tilastojen valossa rekisteröidyt parisuhteet ja samaa sukupuolta olevien avioliitot päätyvät kuitenkin eroon yhtä todennäköisesti tai vielä todennäköisemmin kuin heteroavioliitot. Onkin aika ryhtyä teoretisoimaan ja tutkimaan myös queer-rakkaudessa ja suhteissa epäonnistumista. Muuten suhteiden päättymisestä tulee jotakin, jota ei voi surra. Kehitän hankkeessa risteävien valtapositioiden ja affektien teoretisoinnista inspiroitunutta teoreettista viitekehystä sateenkaarierojen tutkimiseen. Se mahdollistaa eroamisen tutkimisen arjessa elävänä, muuttuvana, tunnepitoisena ja usein sotkuisena. Erot ajatellaan risteyksinä tai pahimmillaan kolareina, jolloin kussakin erossa monenlaiset elementit virtaavat yhteen. Usein ne ovat tietyllä tavalla järjestäytyneitä sukupuolien ja seksuaalisuuksien välisiä (valta)suhteita ja kipeitä affektiivisia dynamiikkoja, jotka voivat kuitenkin eroprosesseissa kulkeutua myös yllättäviin suuntiin.