Taidehistorioitsija Hannula Mia

64800 €

Kulttuurienvälisyys nykytaiteessa ja taidejournalismissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Haen työskentelyapurahaa taidekritiikkien, artikkelien ja Kulttuurienväliset kohtaamiset nykytaiteessa ja taidejournalismissa -esseekokoelman kirjoittamista varten. Olen tutkijana erikoistunut kulttuurienvälisiä suhteita tarkastelevaan tutkimusotteeseen ja myös kriitikon työssäni seurannut vuosia aiheeseen liittyvää taidetta ja yhteiskunnallista keskustelua. Kulttuurienvälisyyttä käsittelevät aiheet, kuten muuttoliike, poliittiset konfliktit ja ihmisoikeudet, ovat nykytaiteessa vahvasti läsnä. Taitelijalähtöisissä kollektiivisissa hankkeissa myös haastetaan suomalaisia taideinstituutioita käsittelemään kulttuuriseen valtaan ja yhdenvertaisuuden tarpeeseen liittyviä kysymyksiä. Kulttuurijournalismin tulisi vastata näihin aiheisiin. Hankkeeni taustalla on taidejournalismin parissa kohtaamani haasteet käsitellä monikulttuurisia aiheita ja kulttuurivähemmistöjä edustavien taiteilijoiden työtä vastuullisella tavalla. Kulttuurisesti sensitiivisten, eettisesti ja poliittisesti ladattujen sekä konfliktiherkkien aiheiden parissa työskentely edellyttää laajaa perehtymistä sekä analyyttista ja tutkivaa otetta. Työni keskeinen kiinnekohta on kartoittaa ja analysoida taiteen moninaisia keinoja haastaa kulttuurisesti stereotypisoivia, toiseuttavia ja marginalisoivia esitystapoja sekä luoda kulttuurienvälistä kohtaamista ja kulttuurista moniarvoisuutta mahdollistavia esityksiä. Tutkin myös vastuullisen journalismin ja alan eettisten ohjeistusten keskeisten piirteiden soveltamisen mahdollisuuksia laajemmin kulttuurijournalismiin ja erityisesti taidekritiikkiin. Taidejournalismin alaan kuuluvassa hankkeessani taide ja taidekritiikki näyttäytyvät osana yhteiskunnallista keskustelua, jossa kulttuurienväliset suhteet ja erityisesti kulttuuriseen valtaan, vähemmistöoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen kytkeytyvät kysymykset sekä kriittinen, vastuullinen ja moniääninen mediatyöskentely ovat keskiössä.