Kriitikko, opettaja, väitöstutkija Hannula Mia

7200 €

Kulttuurienvälisyys ja vastuullinen taidejournalismi

| Yksivuotinen

Haen Koneen Säätiön työskentelyapurahaa vastuullisen taidejournalismin tutkimusta varten. Suunnitelmani on kotiresidenssin aikana kirjoittaa artikkeli eri kulttuurivähemmistöjä edustavien taiteilijoiden taiteen arvioimisen kriteereistä. Olen nykytaiteen tutkijana perehtynyt kulttuurienvälisiä suhteita tarkastelevaan tutkimusotteeseen ja myös kriitikon työssäni seurannut aiheeseen liittyvää taidetta ja laajemmin yhteiskunnallista keskustelua. Kulttuurienvälisyyteen liittyvät aiheet, erityisesti alkuperäiskansan, rodullistettujen ja turvapaikanhakijoiden oikeudet, ovat nykytaiteessa vahvasti läsnä. Eri vähemmistöryhmiin kuuluvat taiteilijat työskentelevät myös kollektiivisesti ja haastavat taiteilijalähtöisissä hankkeissaan suomalaisia taideinstituutioita käsittelemään kulttuuriseen valtaan ja yhdenvertaisuuden tarpeeseen liittyviä kysymyksiä. Liittolaisuus on yksi tämän hetken taidekeskustelujen pääteemoista. Taiteen moninaisuuden potentiaali jää näissä keskustelussa kuitenkin usein avaamatta. Kulttuurisia vähemmistöjä koskeva tiedonvälitys on historiallisista ja poliittisista syistä ladattu. Vastuullisen journalismin kriteerejä työstetään tällä hetkellä laajasti. Tekeillä on mm. alkuperäiskansajournalistinen suositus. Kulttuurien välillä tapahtuvan tarkastelun kriteerien ja niiden reunaehtojen käsittelylle on myös taidejournalismin saralla akuutti tarve. Aiheen kannalta on erityisen tärkeää avata, miten taiteen käsite eri yhteyksissä määrittyy: millä tavoin länsimaisen taideymmärryksen soveltaminen toiseen kulttuuriyhteyteen on jo itsessään kolonialisoiva ele ja miten tästä lähtökohdasta käsin työstää eri kulttuurivähemmistöjen teoksista kirjoittamisen ja arvioimisen kriteerejä suomalaisen taidejournalismin kontekstissa.