Musiikkikasvattaja/vapaa taiteilija Rautio Timo

8400 €

Kotiresidenssityöskentely suvaitsevaisuutta edistävä Dunia moja (yhteinen maailma)- projekti

| Yksivuotinen

Haluan työskennellä Dunia moja (Yhteinen maailma) -projektin parissa. Dunia moja on yhdessä vaimoni Mari Raution kanssa jo pitkän ajan mielessämme pyörinyt suvaitsevaisuutta edistävä projekti. Dunia moja on swahilin kieltä ja se tarkoittaa yhteistä maailmaa. Projekti pitää sisällään neljä lapsille suunnattua aihepiiriin liittyvää laulua. Lauluihin sovitetaan ja yhdistetään useita erilaisia musiikinlajeja eri maiden kulttuureista. Lauluihin teemme musiikkivideot, jotka liitetään noin puolituntia kestävään dokumenttiin. Koko tämä valmis materiaali on tarkoitus julkaista ilmaiseksi verkossa. Dunia moja -dokumenttia voidaan käyttää vapaasti esimerkiksi koulujen ja päiväkotien suvaitsevaisuuskasvatuksessa. Tämän kotiresidenssikauden aikana tarkoituksenamme on kirjoittaa uudet laulut, joiden teemoina ovat suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja kansainvälisyys. Olemme suunnitelleet ja sopineet yhdessä vaimoni kanssa, että Mari vastaa pääsääntöisesti laulunteksteistä sekä musiikivideoiden- ja dokumentin käsikirjoituksesta. Minä vastaan puolestani sävellys- ja sovitustyöstä. Noiden neljän laulun lisäksi sävellän teemaan sopivia instrumentaaliosuuksia. Kansainvälisiä yhteyshenkilöitä olemme jo saaneetkin mm. Ranskasta, Keniasta, Italiasta, Espanjasta ja Saksasta ja heistä tulee olemaan suuri apu minulle sovitustyössäni ja varsinkin Marille sanoitustyössään. Dokumentin kuvaa ja leikkaa poikani Aapo Rautio 20-v. Hänellä on tähän laadukas kalusto ja sopiva tieto- ja taitotaso mm. hänen omien musiikkivideoidensa ja lyhytelokuviensa myötä. Tämä projekti kaikkinensa vaatii paneutumista ja aikaa ja nyt tämä kotiresidenssityöskentely olisi mahdollista. Kun koronarajoitukset puretaan, jatkamme projektia äänittämällä, miksaamalla ja masteroimalla laulut ja muun instrumentaalimusiikin. Lisäksi kuvaamme musiikkivideot ja dokumenttimateriaalin. Lopuksi julkaisemme koko Dunia moja-projektin verkossa.