Kuvataiteen maisteri Haapala Lilli

7200 €

Kotilaboratorio utopioiden ja posthumanismin kirjallisiin ja kuvallisiin tutkimuksiin

| Yksivuotinen

Viime vuosina olen tutkinut utopioita eri näkökulmista taideprojektissani Searching for Utopia (2018–). Projektin lähtökohtana on ollut erityisesti utopiat ihmisen luontosuhteen kontekstissa. Luen parhaillaan niin utopioita- kuin posthumanismiakin käsittelevää kirjallisuutta ja työskentelen näiden molempien aiheiden parissa. Koen ajassamme olevan jotain hyvin samankaltaista kuin romantiikan ajan teollistumisen kaudessa. Kehityksen ja ilmastonmuutoksen aiheuttama tilanne puhuttelee, etenkin aiheet ihmisen luontosuhteen muutoksista ja suhteista ei-inhimilliseen. Olin matkustamassa toukokuuksi Ateenaan residenssiin keräämään materiaalia tuleviin teoksiin Possible (e)x ja Vuotava meri (työnimi), jotka molemmat käsittelevät tiedon, todellisuuden ja kehityksen muutoksia. Rakennetut maailmat, uudet mahdollisuudet ja dystopiat toimivat teosten teemoina. Ateenassa olisin esittänyt teoksiani myös niille varatussa näyttelyssä, mutta Korona epidemiasta aiheutuva dystooppinen tilanne kuitenkin muutti suunnitelmiani. Pyrinkin nyt ammentamaan meneillään olevasta tilanteesta teoksiini jotain muuta, jotain ajankohtaista. Meneillään oleva pandemia saattaa tuoda utopian käsien ulottuville. Olemme kriisin keskellä, joka on vähintään biologinen, rahallinen, yhteiskunnallinen ja globaali. Millaisia muutoksia hädän keskellä ollaan valmiita tekemään? Voisiko näitä keinoja käyttää myös kriisin jälkeen? Millainen on tulevaisuutta rakentava utopia? Mitä se on henkilökohtaisella entä yhteiskunnallisella tasolla? Mihin suuntaan yhteiskunta lähtee muovaantumaan, suuntaammeko kohti tulevaa rakentavin keinoin vai pysymmekö väkisin samoissa malleissa? Tästä kaikesta aion kirjoittaa kotiresidenssin aikana, samalla luoden pohjaa teokselleni Vuotava meri (työnimi).