Psykiatrian erikoislääkäri Salmi Anja ja työryhmä (Ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikka (RYD))

279700 €

Korruption tunnistaminen ja torjunta ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikan näkökulmasta

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hankeen tarkoituksena on vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla siinä ilmeneviä korruption muotoja ja vahvistamalla etenkin poliittisten toimijoiden kykyä torjua ja ehkäistä niitä. Lähtökohtana on korruption tarkasteleminen uudenlaisesta, organisaatioiden ja yhteiskunnan dynamiikkaa ryhmäilmiöiden pohjalta hyödyntävästä näkökulmasta. Korruption ilmenemismuotoja eritellään suhteuttamalla ne ryhmien perustehtävään, toimijarooleihin ja tapoihin venyttää normeja. Haetulla rahoituksella vahvistetaan hankeryhmän osaamista korruption tunnistamiseksi ja torjumiseksi eri organisaatio- ja yhteiskuntaelämän tasoilla. Erityisenä tavoitteena on järjestää workshop-tilaisuuksien sarja, jolla tätä osaamista siirretään edelleen yhteiskunnallisesti aktiivisille nuorille niin, että heistä kehittyy vastuullisia poliittisten organisaatioiden jäseniä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia ja päättäjiä. Hankeryhmän ajatushautomona harjoittamat muut toiminnot kuten verkkolehden julkaiseminen tukevat päätarkoitusten saavuttamista.