Jazzmuusikko Perko Jukka

10500 €

Konserttikokonaisuus soolosaksofonille

| Yksivuotinen

Suunnittelen kotiresidenssijakson aikana työstäväni säveltäen ja sovittaen uutta soolosaksofonikokonaisuutta, jossa erilaisten efektilaitteiden avulla instrumenttini perinteinen soittotapa tuotaisiin uudenlaisiin äänimaailmoihin ja sfääreihin. Tarkoituksenani on tässä kokonaisuudessa instrumenttini avulla tutkia 1920- ja 2020-lukujen musiikin, taiteen ja designin ominaispiirteiden, arvojen ja merkitysten asettamista keskinäiseen vuoropuheluun, ja hyödyntää tätä musiikillisen esityskokonaisuuden luomisessa. Työstän projektissani mm. seuraavia aiheita: - mitkä elementit 1920-luvun musiikista ja taiteesta vaikuttavat edelleen 2020-luvulla? - mitä eurooppalaisen ja amerikkalaisen 1920-luvun designin pyrkimyksiä ja periaatteita, sekä tyypillisiä muotoja voisi käyttää hyväksi musiikin rakenteita ja sointivärejä muodostaessa. Ja miten nämä voisivat vaikuttaa musiikin kokemuksellisuuteen? - jazzin yhteiskunnallinen merkitys 1920 -luvulla oli vahva. Jazz itse oli politiikkaa. Voiko jazzilla olla vastaavaa merkitystä enää 2020-luvulla ilman, että se alisteisesti liittyy aikansa muihin poliittisiin agendoihin? - 1920 -luvulla saksofoninsoitto ei ollut vielä kategorisoitunut ns. jazzmaiseen, klassiseen tai muuhun tyyliin. Myöhemmin yksilöllisyyden lisääntymisen vaikutuksesta tyylit ovat suorastaan fragmentoituneet eivätkä ole enää hedelmällisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Nykyisyys paljolti suosii ääripäiden vahvistumista. Haluan tutkia, mitkä elementit 1920-luvun saksofonin soittotavassa olisivat tähän päivään tuotuna luomassa yhteisöllisyyttä, mutta kuitenkin samalla mahdollistaisivat persoonallisuuksien esiintulon ja omaleimaisuuden toteutumisen.