Suomen arvostelijain liitto ry, SARV

300000 €

Kolmivuotinen Kritiikki näkyy! -hanke

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kolmivuotinen Kritiikki näkyy! -hanke pyrkii sitouttamaan uusia keskustelukulttuureja taidekritiikkiin, muuttamaan Suomessa käytävää taidekeskustelua, tuomaan kritiikkiä sekä kriitikon asiantuntemusta paikkoihin ja yhteyksiin, joissa sitä ei ole totuttu näkemään sekä tekemään näkyväksi sen valtavan näkymättömän sisällöntuotannon, jota kritiikki kulttuurikeskusteluun tuo. Hanke demokratisoi taidetta ja tietoa, törmäyttää erilaisia näkökulmia ja työskentelee määrätietoisesti kritiikin uudistamisen puolesta. Painopisteinä ovat yhteisöt sekä yhdessä tekeminen, lähiympäristön näkeminen uudestaan, taidekritiikin merkityksen pohtiminen ilmastonmuutoksen aikana, kritiikkikulttuurin haastaminen toisenlaisilla näkemyksillä, kriitikoiden ajatuspajat ja mentorointi, kritiikin juurruttaminen uusin julkaisukanaviin, kansainvälisen kritiikkitutkimuksen ja kritiikistä käytävän huipputasoisen keskustelun tuominen suomalaisten saataville sekä kritiikin näkyvyyden lisääminen. Hankkeessa pureudutaan aiheeseen monin konkreettisin keinoin. Pienille ja keskisuurille lehdille tarjotaan mahdollisuuksia kritiikin julkaisemiseen. Kritiikkiä myös katsotaan toisin eli tarjotaan erilaisille vähemmistöille mahdollisuus kritiikin lähilukuun omista lähtökohdistaan käsin. Lähialueyhteistyö, residenssit ja julkaisuvaihdot, kriitikoiden jalkauttaminen, ekologiset matkustustavat, kansainvälinen seminaari sekä kritiikkijulkaisut ja hankkeen verkkosivusto lisäävät osaltaan kritiikin näkyvyyttä.