taiteilija Hammarberg (Matruka) Johanna

108000 €

Kolme kosketusta -teossarjan toteuttaminen ja muu taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Toteutan kolmen eri taiteenalaa edustavan taiteilijan kanssa paikkasidonnaisten kohtaamisesitysten sarjan sekä kirjoitan ja toimin esitystaiteilijana.