Arkkitehti (MSc) Torvinen Jaakko

118400 €

Kokopuuarkkitehtuuri – marginaalisen puun käyttö arkkitehtuurissa ja rakentamisessa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tavoitteenani on olla luomassa uutta puuarkkitehtuurin tyylisuuntaa. Väitöskirjatutkimukseni jatkaa suunnittelemani palkitun Pikku-Finlandian luonnonpuu-aihetta, missä on käytetty männyn latvatukkeja pilareina, mitkä normaalisti päätyvät selluksi tai energiaksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää kelvottoman kokopuun käytön mahdollisuuksia arkkitehtuurissa niin esteettisesti, rakenteellisesti kuin ympäristösyistäkin. "Kokopuu" on orgaanisen muotoista puutavaraa, mitä on työstetty mekaanisesti mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan. Meillä löytyy metsistä arvokas luonnonvara, joka ei sisälly nykyiseen puurakentamisen tuotantoketjuun. Koska rakennetun ympäristön on vähennettävä päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mm. puun on havaittu tarjoavan merkittävää potentiaalia tälle tavoitteelle. Näin ollen pitkäikäisempien puutuotteiden käyttö voi vähentää päästöjä ja lisätä hiilen varastointia rakennetussa ympäristössä. Tämä pitäisi tehdä pitämällä metsien hakkuut kestävällä tasolla. Tällä hetkellä vain noin 14 % Suomen vuosittaisista hakkuista käytetään puurakennustuotteisiin. Niin ilmastonmuutoksen, resurssitehokkuuden, metsien monimuotoisuuden kuin planetaaristen rajojen turvaamisen nimissä meidän tulisi lisätä hakkuupuun osuutta pitkäikäisinä ja korkealuokkaisina tuotteina. Tutkimuksellani on tarkoitus osoittaa, että rakentamisen sektorilla hyljeksityistä yksilöistä: epämuotoisista, väärän paksuisista, väärän lajisista tai liian oksaisista puista voidaan rakentaa korkealuokkaista arkkitehtuuria tuotantotehokkaasti. Samalla hyödynnämme puun omia ominaisuuksia ja käytämme vähemmän energiaa prosessointiin. Hankkeen aikana suunnittelen ja toteutan prototyyppejä ja rakennelmia, missä käytän hakkuiden aikana syntyvää puurakentamisen tuotantoketjuun kelpaamatonta puutavaraa. Tavoitteenani on saada aikaan yleistä keskustelua nykyisestä puun käytöstä ja edistää monimuotoisen puun arvostusta.