YTM, väitöskirjatutkija Malila Ville

76500 €

Koiraeläinten kulttuuriset paikat. Modernisaation muutoksia ja hankaumia ihmis-koiraeläinsuhteissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöskirjani on sosiologista ihmis-eläinsuhteiden tutkimusta, joka asemoituu yhteiskunnallisista murroksista kiinnostuneen sosiologisen kulttuurintutkimuksen sekä yhteiskuntatieteellisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen väljiin raameihin. Laadullisin menetelmin toteutettu artikkeliväitöskirja selvittää, mitä kulttuurisille tavoille katsoa koiraeläimiä ja eläinkuntaa tapahtuu modernin yhteiskunnan mullistuksissa. Työ koostuu neljästä osatutkimuksesta: 1. "Ongelmaeläimyyden monet ja muuttuvat määrittelyt. Kehysanalyysi sanomalehtien supikoirakirjoituksista", 2. "Maaseudun ulkokoiran pito rakennemuutosten ristivedossa", 3. "Rescuekoiran hakijoiden koirakotikonstruktiot", 4. "Kuinka koira puhutaan kasvissyöjäksi?" ja niitä yhteen vetävästä johdantoluvusta. Osatutkimus 1 kartoittaa ongelmaeläinkäsityksiä ja -puhetta sekä niiden muutoksia osana 1900-luvun loppupuolen suuria yhteiskunnallisia mullistuksia. Tutkimus on julkaistu Alue ja Ympäristö -lehdessä 51:1. Toinen osatutkimus tarkastelee koirakulttuurin uuden ja vanhan välisiä jännitteitä maaseudun ulkokoiran pidon kautta. Sen aineisto tuotetaan (virike)haastattelemalla maaseudun ulkokoiran pitäjiä. Osatutkimus 3 taas avaa rescuekoiran hakuprosessista kerättyjen luonnollisten aineistojen avulla, mitä koirakoti merkitsee nykykulttuurissa. Osatutkimus 4 pureutuu niin ikään koirakulttuurin uusiin, ellei jopa tuleviin, muotoihin tarkastelemalla koiran kasvisruokintaa perustelevaa puhetta. Aineiston keruuvaiheeseen edenneessä osatutkimuksessa tarkastellaan haastattelemieni vegekoiran pitäjien puhetta diskurssianalyyttisesti. Avaan osatutkimusten kautta yhteiskunnallisten murrosten eläinsuhteisiimme ja koiraeläinten kulttuuriseen asemaan tuomaa liikettä sekä uuden ja vanhan välisiä jännitteitä. Osatutkimukset ovat myös innovatiivisia katsauksia vähän, jos ollenkaan, tutkittuihin aiheisiin, joiden yhteiskunnallinen merkittävyys kasvaa sitä mukaa, kun ihmisen yhteydet ja vaikutukset muihin eläimiin laajenevat ja syvenevät.