Filosofian tohtori Savolainen Ulla

191600 €

Kohti muistin ekologiaa. Mediat, modaliteetit ja toimijuudet inkerinsuomalaisten menneisyyksien rakentamisessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimus analysoi erilaisten modaliteettien, medioiden sekä toimijuuksien yhteistoimintaa inkerinsuomalaisten menneisyyksien muistamisessa. Se koostuu kolmesta tapaustutkimuksesta. 1) Se analysoi rikkaita inkerinsuomalaisten muistoihin keskittyviä arkistoaineistoja omakohtaisen muistelun modaliteettien (verbaalinen, visuaalinen, materiaalinen, performatiivinen), medioiden eli välineiden (haastattelupuhe, kirjoitettu muistelma, muistoesineet) ja toimijuuksien (muistelevat yksilöt, esineet, muistiorganisaatiot) yhteistoiminnan näkökulmasta. 2) Se tarkastelee inkerinsuomalaisten historiaa, kokemuksia ja muistoja käsittelevää museonäyttelyteosta eri toimijuuksien kohtauspisteenä, jossa tuotetaan kulttuurista muistia ja rakennetaan kulttuuriperintöä. 2) Se analysoi inkerinsuomalaisten julkisia juhlia ja tapahtumia Suomessa, Virossa ja Ruotsissa sekä kotiseutu- ja historiamatkoja menneisyyden merkittäville paikoille performatiivisen ja affektiivisen muistelun areenoina. Tapaustutkimuksia yhdistää se, että ne kaikki kytkeytyvät omakohtaisen ja jaetun, yksityisen ja julkisen, sekä inhimillisen ja ei-inhimillisten toimijuuden välisen suhteen kysymyksiin. Tapaustutkimusten kautta tutkimuksen päätavoitteena on kehittää radikaalisti uudenlainen ekologinen lähestymistapa kulttuurisen muistin analyysiin. Tämä tarkoittaa muistin tarkastelua kokonaisvaltaisesti ja rajoja ylittäen modaliteettien, medioiden ja toimijuuksien dynaamisessa yhteistoiminnassa syntyvänä kulttuurisena ilmiönä.