Filosofian tohtori Pyy Elina ja työryhmä

382600 €

Kivun kuva ja miehen malli: kärsivä miesruumis länsimaisessa taiteessa ja tarinankerronnassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hanke tutkii antiikin kulttuurin jälkivaikutusta myöhempiin tapoihin sanallistaa, kuvata ja esittää kipua länsimaisessa kulttuurissa ja taiteessa. Se tarkastelee kuinka kreikkalaisen mytologian raadellut ruumiit ja roomalaisten legendojen särkyneet sankarit jättivät jälkensä keskiajan kristillisiin kärsimyksen kuvauksiin, ja kuinka ne osallistuivat uusien, kansallisten ja sosiaalisten identiteettien muodostamiseen modernin ajan Euroopassa. Hanke kiinnittää erityistä huomiota kivun ja maskuliinisuuden väliseen risteävään suhteeseen: se tarkastelee millaisia muutoksia kärsivän miesruumiin kuvauksessa on tapahtunut vuosisatojen kuluessa, ja mitä tämä kertoo mieheyteen liittyvien ihanteiden ja identiteettien muutoksesta. Hankkeen tutkijat edustavat antiikin historian, kulttuurihistorian, roomalaisen kirjallisuuden ja taidehistorian aloja: heitä yhdistää vahva osaaminen antiikin jälkivaikutuksen ja sukupuolentutkimuksen menetelmissä. Tutkimus tuottaa yhden tieteellisen monografian, neljä vertaisarvioitua artikkelia sekä yhteisesti kirjoitetun suomenkielisen tietokirjan, joka käsittelee kivun ja maskuliinisuuden suhdetta antiikista 2000-luvulle kirjallisuudessa, kuvataiteissa sekä näyttämö- ja elokuvataiteessa. Hankkeen julkaisuja yhdistää sekä temaattinen sisältö että jaettu metodologia: ne kaikki tutkivat kivun kommunikatiivista voimaa joko kirjallisen, kuvallisen tai esittävän tarinankerronnan viitekehyksissä. Yhdessä nämä tutkimukset muodostavat ainutlaatuisen näkökulman kivun kaksituhatvuotiseen kulttuurihistoriaan. Edistääkseen tutkimustulosten laajaa saavutettavuutta sekä tieteen ja taiteen välistä vuoropuhelua hanke tuottaa myös 12-osaisen podcast-sarjan, joka lähestyy kivun ja sukupuolen historiallista suhdetta yleistajuisesta ja poikkitieteellisestä näkökulmasta. Sarjan jokaisessa jaksossa on oma teemansa, ja kutsumme keskustelemaan tieteen, kuvataiteen, kirjallisuuden ja näyttämötaiteen edustajia suomalaiselta kulttuurikentältä.