Vapaa kirjailija ja elokuvantekijä Hirvonen Elina ja työryhmä (Kirjeitä tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin)

55000 €

Kirjeitä tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin – Omaa polkuaan etsivän, Somaliasta Suomeen muuttaneen tytön kokemuksia pohtivan esseekirjan kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

"Kukaan ei kysy mitä sä haluat, vaan yhteisö on jo määritellyt sun puolesta mikä sun pitäisi olla, mutta määritelmä ei kohtaa sitä mitä olet. Suomalaisessa yhteiskunnassa odotukset taas poikkesivat niin radikaalisti yhteisön odotuksista että ajattelin itse olevani hullu. Ajattelin, että olen ainoa maailmassa, huonompi kuin muut ja syyllinen. Haluan puhua tytöille, jotka kamppailevat samojen kysymysten kanssa, ja ajattelevat olevansa yksin." "Kirjeitä tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin" on ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmedin kokemuksiin ja ajatuksiin perustuva esseekokoelma oman polun etsimisestä ja löytämisestä tilanteessa, jossa ympäristö määrittelee sinut tyttönä ja naisena täysin eri tavalla kuin sinä itse, ja roolimalleja on vaikea löytää. #metoo nosti esiin kokemukset, joiden kanssa naiset olivat kuvitelleet olevansa yksin. Niiden naisten ja tyttöjen kokemuksia, jotka haluavat itse määritellä oman elämänpolkunsa ilman oman painostusta tai määrittelyä, ei vielä ole nostettu samalla tavalla esiin. Kysymys on ajankohtainen sekä Suomessa että muualla maailmassa tytöille, jotka elävät yhteisöissä ja perheissä, joissa tytön liikkumatilaa ja itsemääräämisoikeutta kontrolloidaan vedoten kulttuurin tai uskonnon määrittelemiin normeihin. "Itsestään selvinä pidetyt asiat kuten voiko käydä elokuvissa tai voiko lähteä opiskelemaan, eivät olekaan selviä, vaan jo niiden haluaminen aiheuttaa syyllisyyttä. Syyllisyys on äärimmäisen yksinäistä." Teos sai alkunsa, kun ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmed ehdotti kirjailija Elina Hirvoselle yhteistyötä. Teoksen ääni ja näkökulmat ovat täysin Ahmedin, teksti Hirvosen kirjoittamaa, koska Ahmed ei koe kirjallista ilmaisua itselleen luontevaksi. Teos myös käännetään somaliksi.