FT, FM Ketonen Laura

132700 €

Kiltti isoveli ohjaa ja valvoo? Arviointi yläkoulun oppilaan näkökulmasta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimukseni tarkastelee arviointia vähälle huomiolle jääneestä oppilaan näkökulmasta. Arviointi on tärkeä tutkimuskohde, sillä se vaikuttaa ihmisten elämänpolkuihin ja ohjaa oppimista monin tavoin. Arviointi on myös kiinteä osa koulun arkea. Yläkoululaisella on monta oppiainetta ja jokaisessa arviointia: kokeita, esseitä, itse- ja vertaisarviointia, kirjallista ja suullista palautetta, pisteitä ja arvosanoja. Vaikka arviointia on tutkittu paljon, kansainvälinen tutkimus tarjoaa niukasti empiiristä tietoa siitä, miltä erilaisten arviointien muodostama kokonaisuus oppilaista näyttää ja miten heihin vaikuttaa. Tutkimusaihe on ajankohtainen myös kansallisesti, sillä peruskoulun arvioinnissa on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia, eikä uutta normaalia ole tutkittu syvällisesti oppilaiden näkökulmasta. Suomessa kaikki arviointi perustuu opettaman toteuttamaan luokkahuonearviointiin. Järjestelyllä on monia etuja, mutta siitä huolimatta on syytä tarkastella, onko sillä myös negatiivisia vaikutuksia oppilaiden elämään tai yhdenvertaisuuteen. Tutkimukseni selvittää, miltä arvioinnin kokonaisuus näyttää yläkoululaisten näkökulmasta, ja minkälaisia vaikutuksia sillä on heidän opiskeluunsa, sosiaalisiin suhteisiinsa ja hyvinvointiinsa. Asian selvittäminen vaatii oppilaiden ja heidän arkensa syvällistä tuntemista, ja tutkimusmenetelmäksi olen sen vuoksi valinnut etnografian.