Professori Leisiö Larisa ja työryhmä

98500 €

Kielisilta ukrainan ja suomen välille

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Hankkeen päämääränä on kehittää ukrainan- ja suomenkieliset oppimateriaalit, joissa esitellään suomen kieltä ukrainalaisille ja ukrainan kieltä suomalaisille luontevin esimerkein ja yksinkertaisin keinoin. Hankkeessa valmistuu myös havainnollistava äänisanakirja. Ukrainan kielen kuvaus kasvaa lauluihin pohjautuvasta ukrainan kielen kurssista. Oppimateriaalit on tarkoitettu Suomessa asuville ukrainalaisille ja suomalaisille: suomen ja ukrainan kielen opettajille, viranomaisille sekä tavallisille ihmisille, jotka pystyvät tutustumaan vieraaseen kieleen itsenäisesti. Ukrainalaiset voivat päästä suomen kielen oppimisen alkuun ja suomalaiset ukrainan kielen oppimisen alkuun. Oppimateriaaleista on tarkoitus tehdä sekä digitaalinen että paperijulkaisu. Oppimateriaalit ovat metodologisesti innovatiivisia; muun muassa ukrainan kielen kuvaus suomeksi lähtee liikkeelle ukrainalaisten lauluista ja käyttää esimerkkejä teksteistä. Näin opiskelijat pääsevät heti tutustumaan ukrainalaisiin tapoihin ja taiteeseen ja kielen opiskelusta tulee käytännönvetoinen ja mielekäs.