Professori Utriainen Terhi ja työryhmä

415500 €

Kenen enkelit? Lumoa, tulkintoja ja kannanottoja kuvataiteen ja tieteen syklisessä otteessa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tiedettä ja taidetta syklisesti yhteen kietova Kenen enkelit? -hanke kysyy, millaisia tulkintoja ja kannanottoja kohdistuu enkelin symboliin kun se kohdataan nykytaiteen kuvaamana sekä millaisia enkelikuvia yleisö itse innostuu taiteilijan kanssa luomaan kun sille tarjotaan tämä mahdollisuus. Hanke rakentuu tuoreelle idealle ja jo alkaneelle yhteistyölle, jossa tutkimuksesta inspiroitunut valokuvataide tuottaa virikkeitä aivan uudenlaisten etnografisten tutkimusaineistojen ja tutkimuskäytäntöjen tuottamiseen. Tutkimusretkemme kehyksenä toimii vernakulaarin eli kansanomaisen ja omaehtoisen uskonnon näkökulma. Sen suuntaamina tutkimme populaariin mutta samalla usein oudoksuttuun ja väheksyttyyn enkelin hahmoon kohdistuvia verbaalisia ja visuaalisia tulkintoja ja kannanottoja, joita taiteen erilaiset yleisöt antavat. Vernakulaari on paitsi omaehtoista ja paikallista kulttuuria myös instituutioita haastavaa luovuutta ja tietoista toisin tulkitsemista, jossa esimerkiksi uskonnollisen instituution tuottamia tai ylläpitämiä kuvastoja otetaan omaan käyttöön, aletaan yhdistellä ja kierrättää vapaammin sekä muokata omaan identiteettiin, elämäntilanteeseen ja ilmaisutarpeeseen sopiviksi. Valokuvataidetta, uskontotiedettä, taidehistoriaa ja folkloristiikkaa yhteen kytkevässä hankkeessamme puhaltaa intersektionaalisuuden, posthumanismin ja queer-tutkimuksen henki, jonka myötä avaamme ikkunoita aikamme uskonto-, ihmis- ja elämänkäsitysten kirjoon ja muodonmuutoksiin. Samalla luomme ja testaamme uudenlaista tutkimuskäytäntöä.