Apulaisprofessori Aakala Tuomas ja työryhmä

377500 €

Kelo

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kelot ovat luonnontilaisille metsille ominainen, satojen vuosien kuluessa kehittyvä ylisukupolvinen rakennepiirre. Kelojen määrä Suomen metsissä on ihmisen toiminnan vaikutuksesta romahtanut, mikä on kaventanut keloilla elävien lajien elinmahdollisuuksia suomalaisessa metsämaisemassa. Hankkeessa tutkitaan keloja tieteen ja taiteen avulla. Dendrokronologian keinoin selvitetään kelojen dynamiikkaa, niiden syntyä, kaatumista ja lahoamista. Puumateriaalitutkimuksen avulla selvitetään keloille tyypillisen erityislaatuisen puuaineen koostumusta ja syitä ja vaatimuksia sen kehittymiselle. Maastoinventoinnein tutkitaan sitä lajistoa, joka luontaisesti keloilla esiintyy ja joka Suomessa on kelojen hävityksen seurauksena taantunut. Valokuvataiteen keinoin dokumentoidaan samaa kelodynamiikkaa, kelojen erityispiirteitä ja lajistoa kuin tieteellisin menetelmin. Tutkimus pohjaa pääasiassa venäjänpuoleisen Karjalan Kalevalan kansallispuiston ja Kivatsun luonnonpuiston keloihin, jotka ovat olleet vain vähäisen ihmisvaikutuksen piirissä. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää kelojen dynamiikkaa niin, että tietoa voidaan käyttää kelojen palauttamiseen suomalaiseen talousmetsään. Osana hanketta perustetaankin Suomeen kelojen ennallistamisen koealoja pitkäaikaiseen seurantaan. Yhdessä valokuvataiteilijoiden kanssa keloja, niiden dynamiikkaa, erityislaatuisuutta ja lajistoa tuodaan lisäksi suuren yleisön tietoisuuteen.