FM, kirjailija Lindstedt Laura

108000 €

Kaunokirjallinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Jatkan työskentelyä ”Vienon” parissa. Sen rinnalla alan tehdä kuvataiteilija Aura Hakurin kanssa teosta ”Eläimet Pariisissa”. Lisäksi käynnistän kolmiosaisen teossarjan, puolifiktiivisen välitilinpäätöksen, jossa hyödynnän arkistojani. 1. Kummitätini Vieno Piiraisen (1915–2003) jäämistöstä löytyi toisen maailmansodan aikainen muistokirja, jonka haavoittuneet saksalaissotilaat tekivät hänelle lahjaksi Oulun sotasairaalassa. Muistokirja koostuu saksankielisistä värssyistä ja piirustuksista. Muistokirja on teokseni päähenkilö. Se taitetaan faksimilena teoksen sisälle. Oma tekstini asettuu muistokirjan oheen (vrt. keskiaikaisten uskonnollisten kirjojen marginalia). Vieno-projektin lopputuloksena ei ole historiallinen romaani vaan moniääninen ja henkilökohtainen kuvista ammentava ruminaatio. Teoksen erityispiirteitä ovat kirja kirjassa -upotusrakenne sekä toden ja kuvitellun välinen jännite, joka tulee avoimesti tekstissä esiin. 2. ”Eläimet Pariisissa” sisältää Auran maalauksia ja minun kirjoitustani. Teos lähestyy kommunikaation, vieraan kielen ja kulttuurin sekä ruumiillisuuden teemoja kuvan ja sanan keinoin. Meillä on hyvin erilainen suhde ranskan kieleen ja kulttuuriin. Tämä muodostaa tehtävänannollisen kehyksen kirjalle. Yhtäläisyydet ja erot tavassamme tehdä taidetta ovat teoksen ytimessä. Auralle kuvan tekeminen on paperille puhumista, viestin luomista vesiliukoisilla väreillä, kun taas oma kirjoittamiseni on aina ollut hyvin kuvalähtöistä. Ketjutamme kirjassa vuoropuhelua, vastaamme toisillemme taiteemme keinoin, kunnes lopulta Aura puhuu minulle kirjoittamalla ja minä vastaan hänelle maalaamalla. 3. Kolmiosaiseksi kaavailemani teossarja on selektiivinen, assosiatiivinen ja henkilökohtainen sukellus kirjallisuuden historiaan ja omiin arkistoihini, joita olen kerryttänyt 90-luvulta alkaen. Lähtökohtanani on halu opetella lukemaan uudestaan, oppia pois opitusta. Perimmäisenä tavoitteenani on ymmärtää menneen avulla konstruktiota nimeltä ’nykyaika’.