Väitöskirjatutkija, tiedetoimittaja Bwalya Anssi ja työryhmä

27150 €

Katse yksilöstä yhteiskuntaan: Pystyykö psykologia tarjoamaan näkökulmia aikamme yhteiskunnallisiin haasteisiin?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Työn alla on yleistajuinen tietokirja, joka kokoaa yhteen esseitä eri kirjoittajilta. Kirjan toimittajien ja hankkeeseen osallistuvien kirjoittajien pohjakoulutus on pääasiassa psykologian alalta, mutta kukin meistä on sittemmin suuntautunut tavalla tai toisella kohti yksilöpsykologiaa laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Hankkeemme kokoaa yhteen muun muassa poikkitieteellisiä tutkijoita, mielenterveysvaikuttajia ja ympäristöaktivisteja. Kirjassa haetaan yksilöpsykologista näkökulmaa laajempaa perspektiiviä aikamme keskeisiin yhteiskunnallisiiin kysymyksiin, kuten mielenterveyskriisiin ja ilmastonmuutokseen. Viime vuosina muun muassa yhteiskuntatieteilijät ja yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneet kasvatustieteilijät ovat nostaneet esiin huolta siitä, että monia aikamme ilmiöitä lähestytään ylikorostuneen yksilöpsykologisesta näkökulmasta. Psykologiataustaiset asiantuntijat eivät ole toistaiseksi ole ottaneet näkyvästi osaa tähän keskusteluun. Kirjamme pyrkii tarjoamaan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä yksilöpsykologian ulkopuolelle kurottava, yhteiskuntatieteellinen ja monialainen lähestymistapa voi käytännössä tarkoittaa. Kirjan esseet nojaavat monialaiseen tutkimustietoon ja ammentavat eri yhteiskuntatieteiden ja filosofian teoriasta.