FT Potinkara Nika

139500 €

Kansallisen luonnonperinnön diskursiivinen rakentuminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ”Suomen luonnon” konstruktioiden rakentumista nykyisessä luonnonsuojelupuheessa ja laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Analyysin kohteina ovat vieraslajin käsitteen käyttö ja vieraslajien torjumiseen tähtäävät kampanjat, vieraslajeihin tai sellaisiksi miellettyihin lajeihin liittyvät kansalaiskeskustelut sekä ”Suomen luonnon päivän” ja Vuoden Luontokuva -kilpailun tuottamat käsitykset kansallisesta luonnosta. Tarkastelemalla niin ympäristöhallinnon ja ympäristöjärjestöjen auktoritatiivista asiantuntijadiskurssia kuin kansanomaisempaakin keskustelua tutkimus paneutuu siihen, miten kansallinen luonnonperintö määrittyy erilaisten sisään- ja ulossulkemisen prosessien kautta. Nykypäivän diskursiivisesti rakentuvia luontoja tarkastellaan suhteessa kansallisen identiteetin tuottamisen ja kansakunnan representoimisen historiaan.