Tutkija Kangaspunta Veera

73800 €

Kamppailu metsästä: verkkovälitteinen julkinen kansalaiskeskustelu metsästä ja metsäkeskustelun asiantuntijuudesta

Suomalaisella metsäkeskustelulla on kaksi leimallista piirrettä. Ensinnäkin keskustelussa toistuvat niin sanottu asiantuntijuuskiista ja siihen liittyvät diskurssit. Toiseksi etenkin valtamediassa metsäkeskustelun virallisilla toimijoilla on oma julkinen roolinsa, joka tarjoaa niille mahdollisuuden käyttää ääntään julkisessa keskustelussa. Vilkasta keskustelua metsästä käydään kuitenkin myös muualla. Tutkimuksessa huomio kiinnittyy juuri tähän julkiseen ja puolijulkiseen kansalaiskeskusteluun, jota tavalliset suomalaiset käyvät verkkovälitteisesti. Kiinnostavaa on, että näistäkin keskusteluista näyttäisi muodostuvan asiantuntijuuteen liittyvä mittelö. Tutkimushanke pyrkii tarttumaan kysymykseen siitä, millaista verkkovälitteinen kansalaiskeskustelu metsästä on. Tutkimuskysymyksiä on neljä: 1) millaisia positioita kansalaiset omaksuvat verkkovälitteisissä metsäkeskusteluissa, 2) millaisia erilaisia asiantuntijatahoja ja lähteitä käyttäjät metsäkeskusteluissa hyödyntävät, mihin tulkittu asiantuntijuus perustuu sekä miten asiantuntijuutta ja luotettavuutta keskusteluissa tuotetaan, 3) miksi tiettyjen tahojen asiantuntijuus koetaan kyseenalaiseksi sekä miten asiantuntijuutta ja luotettavuutta mahdollisesti pyritään kyseenalaistamaan, ja 4) millaisia asiantuntijuuteen perustuvia informaatioverkostoja metsäkeskustelun taustalle piirtyy ja miten ne toisiinsa vaikuttavat. Tutkimushanke yhdistää mediatutkimuksen ja ympäristötutkimuksen lähtökohtia, aineistoja ja menetelmiä, ja sen voi mieltää myös yhteiskuntatieteelliseksi ympäristötutkimukseksi. Ensimmäisenä tutkimusaineistona ovat suomenkieliset julkiset ja puolijulkiset verkkokeskustelut, joita tarkastellaan sekä sisällönanalyysin että diskurssianalyysin keinoin. Toisen aineiston muodostavat erilaiset verkon (asiantuntija)lähteet, joita käyttäjät keskusteluihin linkittävät. Tätä aineistokokonaisuutta tarkastellaan (sosiaalisen) verkostoanalyysin avulla.