Taiteen maisteri Sutela Jenna

58650 €

Kaksivuotinen hanke lajienvälisen kommunikaation parissa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskennellessäni yhtäältä tekstin ja tarinoiden, toisaalta mikro-organismien kanssa, kohtaan jatkuvasti viestinnällisiä haasteita: yhteinen kieli puuttuu. Uusi, eri kutsunäyttelyiden yhteydessä esitettävä teoskokonaisuus pyrkii löytämään sellaisen tavan toimia yhteistyössä toislajisten kanssa, joka ylittää kielen rajat. Keskeistä on itsensä ymmärtäminen osana laajempaa orgaanista ja synteettistä ympäristöä – jousto ihmiskeskeisyyden ja yksilöllisyyden tuolle puolen. Rakennan ympäristöjä ja medioita yli-inhimillisille, aiemmin äänettömille esiintyjille. Projektieni kansainvälinen näkyvyys on ollut viime aikoina varsin laaja. Työskentelyn taloudellinen malli ei ole kuitenkaan nykyisellään kestävä. Toivon voivani jatkaa kokeellista toimintaani seuraavat kaksi vuotta työskentelyapurahan turvin, rakentaen samalla pohjaa myös tulevaisuuden toimeentulolle keskittymällä kontekstisidonnaisten tilaustöiden ohella riippumattomaan studiotyöskentelyyn. Tulevien vuosien työni hedelmiä tullaan näkemään muun muassa Helsingissä, Tukholmassa, Berliinissä, Cambridgessa Massachusettsissa ja netissä. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää pystyä keskittymään siihen mitä ja miten sanoo – ja kenen kielellä.