Kasvatustieteen maisteri & Hum. kand Eid Mona

8620 €

Kaikkien koulu? -podcast-sarja suomalaisesta kasvatuksen ja koulutuksen kentästä moninaisuuden näkökulmasta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Ponnistusapuraha

Peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan yksi tukipilareista. Se tavoittaa kaikki ikäluokat taustasta riippumatta lapsuudessa ja nuoruudessa. Koululaitos pyrkii sosiaaliseen tasa-arvoon ja tarjoamaan jokaiselle samat mahdollisuudet oppimiseen taustoista ja lähtökohdista huolimatta. Samaan aikaan koulu heijastaa yhteiskunnallista todellisuutta ja yhä moninaistuvaa Suomea. Tässä juttusarjassa haluan tuoda haastatteluin ja keskusteluin esiin sen, millainen koulu on tänään? Miten siellä otetaan huomioon yhä pluralistisemman yhteiskunnan kaikki jäsenet? Onko se toimintaympäristönä yhdenvertainen ja tasa-arvoinen? Kenen tietoa siellä opetetaan? Miten erilaiset identiteettien ja sosiaalisen statuksen risteymät vaikuttavat siihen, miten koulu koetaan. Tämän podcast-sarjan tarkoituksena on pureutua kriittisen pedagogiikan ja journalismin keinoin koulun toimintaympäristöön, opetussuunnitelmiin, oppimateriaaleihin, koulukokemuksiin. Podcast-sarjassa haastatellaan päättäjiä, tutkijoita, opettajia, koulun henkilökuntaa, entisiä ja nykyisiä peruskoulun oppilaita pohtimaan koulua, koulutusta ja kasvatusta omista perspektiiveistään ja lähtökohdistaan käsin. On tarkoitus haastaa keskustelemaan ja tuoda esiin näkemykset siitä, miten koulu toimii tässä moninaistuvassa yhteiskunnassa. Suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä mielletään tasa-arvoiseksi ja yhdenvertaiseksi menestystarinaksi, mutta uskalletaanko siitä puhua kriittisesti.