Kirjailija Liukkonen Silja

60000 €

Kahden romaanin kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Haen apurahaa kahden vuoden kirjalliseen työskentelyyn. Tämän aikana kirjoitan toista ja kolmatta romaaniani. Toinen romaanini on tutkielma kolmen ihmisen välisestä romanttisesta suhteesta ja sen kautta luokka- ja sukupolvieroista, ihmissuhteiden performatiivisuudesta sekä vallankäytöstä. Lähestyn romantiikan käsitteen pohtimista minäkertojalla, jonka sisäinen todellisuus piirtyy kielellisen sijasta kuvien, värien ja synesteettisten kokemusten kautta. Teos käsittelee myös biseksuaalisuuden kompleksisuutta sekä queer- ja heteromaailmojen välistä hankaavaa tilaa. Pohdin, missä määrin on oikeastaan kyse omasta valinnasta, kun vietämme aikamme tiettyjen ihmisten seurassa ja mistä ihmissuhteisiin liittyvät normit kertovat. Kolmas romaanini on monologimainen ja visuaalisesti täyteläinen otos kahden ihmisen välisestä kohtaamisesta eräänä kesänä. Kohtaamisesta avautuu mm. traumasta kertomisen tapoja, ruumiillisuutta ja kommunikaatiota analysoiva kertomus. Teoksiani yhdistää normaaliuden rajapintojen tarkastelu ja monista sivuun sijoittuvista näkökulmista katsominen. Inspiroidun vastakkaisuuksista ja kontrasteista, sekä teemojen että kielen suhteen.