Opiskelija Östling Rasmus

5000 €

Kahden ääniteoksen luominen, joista toinen on pidempi levytys ja toinen ääni-installaation ja radioteoksen yhdistelmä

Työskentelen äänitaiteen parissa tavoitteenani residenssijakson aikana luoda kaksi teosta kenttä-äänitteistä sekä muista kokeellisen musiikin perinteistä ammentaen. Molemmat konkreettiset työt pohjautuvat jatkuvaan innostukseen ja haluun kehittyä taiteilijana. Päämääräni on tutkia ja kehittää taiteellista ajatteluani ja työskentelyäni, toivon mukaan löytäen uusia tulokulmia ja toimintatapoja niin aineettomasti kuin käytännöllisestikin. Tämä ilmentyy uusien tapojen ja ideoiden kokeilemisena ja opettelemisena käyttäen hyödyksi residenssijakson tarjoamaa taiteellista tilaa ja vapautta. Toinen teoksista tulee olemaan klassisemman levyn muodossa, toinen taas ääni-installaation ja radioteoksen yhdistelmä. Käytän Saaren kartanon ympäristöä hyödyksi tutkien sen soonista valikoimaa, yhdistellen ympäristön ääniä akustisiin, synteettisiin ja tekstipohjaisiin ääniin ja tavoitteenani luoda erilaisista äänistä uusia tekstuureja. Molemmat työt pohjautuvat myös aikaisempiin äänityksiin, jotka selkeyttävät koko työskentelyprosessia. Näitä täydennän Saaren kartanon alueelta äänitettävällä materiaalilla, liittäen työskentelytilan suoraan osaksi työprosessia. Olen erityisen kiinnostunut äänen ja äänitteiden konseptuaalisesta puolesta sen sijaan, että keskittyisin ainoastaan niiden fyysiseen sointiin. Se, että ne ovat itse äänittämiäni, luo jokaiseen äänitteeseen tietyn muistijäljen, joka yhdistää minut niiden paikkaan, aistikokemuksiin ja muihin vastaaviin fyysisiin ja henkisiin tuntemuksiin. Minulle ääni näyttäytyy sen konnotatiivisessa, eli tunnemerkityksellisessä muodossa.