Suomentaja Tuomaala Tuija

175000 €

Käännöskirjallisuuden aukkojen paikkaaminen – naiskirjailijoihin keskittyvä pienkustannustoiminta

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kirjallisuuden historia on vahvasti miehinen. Erityisen selvästi miesvaltaisuus on näkynyt suomenkielisessä käännöskirjallisuudessa, viimeisiä vuosikymmeniä lukuun ottamatta. Niinpä kirjallisuuden välittämä kuva maailmasta on ollut miehen silmien suodattama. Naiskirjailijoita on kuitenkin ollut aina, ja he ovat kirjoittaneet yhtä merkittävää ja huomionarvoista kirjallisuutta kuin miehetkin. Maailmalla on havahduttu varhaisten naiskirjailijoiden olemassaoloon ja heidän teostensa painoarvoon jo useilla kielialueilla, mikä on poikinut muun muassa lukuisia uusintapainoksia, akateemisia tutkimuksia sekä naiskirjailijoihin keskittyviä kustantamoja ja kirjakauppoja. Suomessakin on innostuttu ”historian jännistä naisista”, mutta kirjallisuuteen asti innostus ei ole vielä ulottunut. Yhden naisen pienkustantamoni Punos pyrkii korjaamaan käännöskirjallisuutemme sukupuolivääristymää julkaisemalla unohdettujen ja vähälle huomiolle jääneiden naiskirjailijoiden teoksia. Tavoitteena on julkaista 2–4 kirjaa vuodessa ja tarjota suomenkielisille lukijoille maailmankuvaa avartavaa kirjallisuutta omalla äidinkielellä. Hanke on hyvällä alulla: ensimmäinen teos on julkaistu ja kaksi seuraavaa tekeillä. Kustannustoimintani motiivi ei ole kaupallinen eikä tavoitteeni ole liiketaloudellinen voitto. Pontimenani on rakkaus kirjallisuuteen ja halu nostaa esiin unohdettujen naisten ääni julkaisemalla kiehtovia kirjahelmiä eri aikakausilta ja kielialueilta. Uskon, että kunnianhimoisella, kiinnostavalla ja monipuolisella kustannusohjelmalla, pitkäjänteisellä työllä ja intohimoisella asenteella pystyn tuomaan suomalaiseen kustannusmaailmaan jotain uutta ja ainutlaatuista ja laajentamaan osaltani kotimaista kirjatarjontaa tärkeällä tavalla. Kirjallisuuden lukeminen liitetään sivistykseen. Millaista on sivistys, joka perustuu vain ihmiskunnan toisen puoliskon kokemuksiin ja näkemyksiin?