Suomen Setlementtiliitto

20000 €

Julkinen tila – menetetty potentiaali? Turvallisuuden ja osallisuuden tunteet syntyvät asuinalueilla luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta, ei piikkilangoista tai valvontakameroista.

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Asuinalueiden viihtyvyyteen ja asukkaiden turvallisuuden ja osallisuuden kokemuksiin vaikuttavat vahvasti kokemukset julkisesta tilasta ja omasta oikeutuksesta käyttää julkista tilaa. Osallisuuden kokemukset rakentuvat arjen yhteisöissä kiinnittymisen, kuulumisen ja osallistumisen kokemusten kautta. Arjen osallisuuden kokemuksia vahvistamalla, vahvistetaan myös asukkaiden motivaatiota toteuttaa laajemmin aktiivista kansalaisuuttaan. Hankkeessa selvitämme, miten asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja asukkaiden turvallisuuden tunteita voidaan tukea avaamalla julkisia tiloja laajemmin alueen asukkaiden käyttöön. Tässä selvitystyössä julkisia tiloja edustavat erityisesti koulut ja oppilaitokset. Tällaisesta toimintamallista on saavutettu hyviä kokemuksia Ruotsissa., jossa Lindängenissä on tehty yhteisötyötä täysin uudella formaatilla jo vuodesta 2010 asti. Hankkeen tavoitteena on selvittää 1) soveltuisiko Lindängenissä rakennettu yhteisötyön malli käytettäväksi suomalaisissa lähiöissä ja niiden kouluissa, 2) miten malli lisää asuinalueen viihtyvyyttä ja asukkaiden osallisuuden kokemuksia sekä 3) mitä mallin käyttöönotto vaatisi eri toimijoiden näkökulmasta.