VTT, dosentti Kleemola Olli ja työryhmä (Mallikansalaisuusryhmä)

220000 €

Julisteiden kuvitettu mallikansalaisuus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Turun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja LIKES-tutkimuskeskuksen yhteishankkeessa tarkastelemme, miten mallikansalaisuutta on kuvattu ja rakennettu 1900-luvun aikana suurelle yleisölle suunnatuissa valistuskampanjoissa, ennen muuta valistusjulisteissa. Analysoimme, miten modernin ajan ihanteita tuotiin esiin julisteissa. Mikä oli suositeltavaa nykypäivän ‘uusille’ kansalaisille? Entä mitä modernien kansalaisten tuli välttää? Miten nämä ihanteet ja normit esitettiin ja kommunikoitiin visuaalisesti? Ja mitä aikaisempien vuosikymmenten valistus voi opettaa 2020-luvun terveydenedistäjille? Modernisaatio eteni vauhdikkaasti 1900-luvun aikana kaikkialla länsimaissa. Siihen liittyi esimerkiksi voimakas kaupungistuminen, ja modernilla aikakaudella (pääsääntöisesti 1900-luku) syntyvyys ohitti kaupungeissa ensimmäisen kerran kuolleisuuden. Kaupunkien väestö ja koko alkoivat kasvaa ennennäkemättömällä tavalla jo vuosisadan alkupuolella. Väestön tihentyessä tartuntataudit levisivät entistä helpommin. Toisaalta lääketieteessä tapahtui mittavia edistysaskeleita mm. rokotusten, antibioottihoitojen ja tauteja aiheuttavia syöpäläisiä tuhoavien kemikaalien kehittyessä. Samaan aikakauteen osuvat myös erilaiset hygieniaprojektit, jotka tähtäsivät sairauksien ehkäisemiseen ja kohdistuivat mm. elintapojen kohentamiseen, elinympäristöjen kehittämiseen ja sosiaalisten epäkohtien poistamiseen. Hygieniaprojektit kietoutuivat toisiinsa ja ulottuivat usein koko yhteiskuntaan – niin elintapoja kuin myös elinympäristöjä pyrittiin muuttamaan luomalla uusia normeja ja ihanteita. Tutkimuksemme laajempi tavoite on tarkastella ja arvioida visuaalisen valistuksen keinoja sekä sitä, millä tavalla suurta yleisöä on valistuksessa puhuteltu. Valistuksen tarkastelua ja arviointia on mahdollista käyttää apuna suunniteltaessa yhä tehokkaampaa valistusviestintää. Valistuksen tarve ei katoa, vaan pikemminkin kasvaa yhä uusien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen edessä.