Valtiotieteiden tohtori Lehtinen Aki Petteri

33600 €

Journalismin totuudenmukaisuus -tietokirjahanke

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Julkisen sanaston muutos paljastaa aikakauden keskeisiä huolia ja mahdollisuuksia. Journalismiin ja julkiseen keskusteluun on vakiintunut sellaisia käsitteitä kuin totuudenjälkeisyys, vaihtoehtoiset faktat ja valeuutiset sekä maailmanpolitiikan nykykeinoista käytetty informaatiovaikuttaminen ja hybridisota. Toisaalta käyttämämme käsitteet ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme uusissa olosuhteissa sekä uusien ilmiöiden kohtaamisessa. Yllä mainittuja käsitteitä käytetään puhuttaessa nykymaailman tiedollisesta ja eettisestä hämäryydestä, mutta myös puolustettaessa valehtelua ja propagandaa. Samaan aikaan journalismissa ja sen tutkimuksessa on kartettu tiedollisesti tärkeiden ydinkäsitteiden – totuuden, objektiivisuuden ja totuudenmukaisuuden – käsittelyä, mikä juontaa juurensa 1900-luvun jälkipuoliskon akateemiseen relativismiin. Ilman näitä ydinkäsitteitä ja niiden perusteellista uudelleenmuotoilua sisällöllisellä rikastuttamisella journalismia on kuitenkin vaikea erottaa muusta informaatiosta itsenäisenä, luotettavana ja demokratiaa tukevana tietokäytäntönä. Journalismin totuudenmukaisuus -tietokirjassani tiedollisia ydinkäsitteitä sekä niiden haastajiksi nousseita relativistisia ajattelusuuntauksia tarkastellaan kriittisesti ennen ko. käsitteiden uutta sisältörikastuttamista pragmatistisen filosofian käsitteellisellä välineistöllä ja journalististen esimerkkitapausten havainnollistavalla ja konkreettisella avulla. Totuudenmukaisuus nähdään asteittaisena prosessina.