VTT Harjuniemi Timo ja työryhmä

352600 €

Journalismi metsäkiistojen silmässä: suomalaisen metsäjulkisuuden sisällöt, käytännöt ja vaikuttajat 1990-2023

Helsingin yliopiston viestinnän tieteenalan ja Metsätieteiden osaston yhteisessä kolmivuotisessa tutkimushankkeessa “Journalismi metsäkiistojen silmässä: suomalaisen metsäjulkisuuden sisällöt, käytännöt ja vaikuttajat” tarkastellaan suomalaista metsäjulkisuutta. Onko suomalainen journalismi metsän puolella, ja kenen asiaa metsäjournalismi ajaa? Hanke selvittää ensinnäkin, millaiset teemat ja kiistat ovat hallinneet suomalaista metsäjournalismia vuosina 1990-2023 ja kenen ääni suomalaisessa metsäjournalismissa on hankkeen tarkastelujakson aikana kuulunut. Toiseksi hanke pureutuu suomalaisen metsäjournalismin käytäntöihin metsäaiheita käsittelevien journalistien näkökulmasta. Selvitämme, miten toimittajat luovivat julkisten kiistojen sävyttämän metsäpolitiikan kentällä ja miten journalistien suhde metsäaiheisiin ja esimerkiksi metsäaktivismiin on muuttunut viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Kolmanneksi hankkeessa haastatellaan metsäpolitiikan eri osapuolia: muun muassa metsänomistajien, luontojärjestöjen ja metsäteollisuuden edustajia sekä alan asiantuntijoita ja tutkijoita. Selvitämme, missä määrin metsäpolitiikan eri osapuolet pyrkivät hyödyntämään julkisuutta omien intressiensä ajamiseen ja millaisin mediastrategioin julkista edunvalvontaa tehdään. Neljänneksi lähestymme metsäjulkisuutta tarkastelemalla valtavirtaisen metsäjulkisuuden ja erilaisten kansalaismielipiteiden yhteyttä. Tutkimme, miten kansalaiset arvioivat metsäpolitiikan hyväksyttävyyttä ja missä määrin journalistinen metsäjulkisuus pystyy käsittelemään kansalaisten huolia metsäpolitiikan oikeudenmukaisuudesta. Selvitämme metsäjulkisuuden ominaispiirteitä ja vaikuttamisen käytäntöjä sekä metsäjulkisuuden ja -journalismin ja vallankäytön yhteyttä. Nostamme tutkimushankkeen viestinnän, kuten podcast-sarjan, avulla esille teemoja, jotka ovat toistaiseksi jääneet metsäkeskustelussa pimentoon. Tarjoamme tutkittua tietoa Metsän puolella -yhteisön käyttöön.