Filosofian tohtori Kauko Mikko

85600 €

Jöns Budden versio Mechtildin ilmestyksistä. Tutkimus ja käännös

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkin Jöns Budden tekstiä Mechtildin ilmestykset. Budden 1469 laatima ruotsinnos perustuu latinankieliseen alkutekstiin. Ruotsinnos on säilynyt käsikirjoituksessa Codex Holmiensis A13. Teksti on julkaistu editiona 1899, ja käsikirjoituksen digitoitu versio on käytettävissä vuoden 2018 lopussa. Tutkin Mechtildin ilmestyksiä vertaillen ruotsinnosta alkutekstiin. Keskiössä on Budden oppineisuuden osoittaminen. Tutkimuskysymykseni ovat: Miten latina vaikutti Budden morfologiaan nimissä ja lainasanoissa? Miten Budde käyttää harvinaisia sanoja? Mitä poikkeamia Buddella esiintyy verrattaessa latinankieliseen versioon? Mitä raamatullisia sitaatteja tekstissä esiintyy? Mitä ansioita ja puutteita editiolla on? Mitä editiosta puuttuvaa informaatiota käsikirjoituksessa on? Tutkimuksen lisäksi laadin Mechtildin ilmestysten suomennoksen kääntäen alkutekstille uskollisesti luontevaa suomea käyttäen. Varustan käännöksen selityksin. Tutkimustyö kestää kaksi vuotta ja käännösvaihe vuoden. Tuloksia esittelen tieteellisissä artikkeleissa seuraavasti: Ensimmäinen artikkeli käsittelee latinan sijapäätteitä ruotsinnoksessa painottuen vertailuun alkutekstin kanssa. Toinen artikkeli käsittelee harvinaisia sanoja ja käännösvirheitä ruotsinkielisessä versiossa alkutekstiin vertaillen. Kolmas artikkeli keskittyy raamatullisiin sitaatteihin. Neljännessä artikkelissa vertaan käsikirjoitusta editioon, jonka heikkouksia ja vahvuuksia arvioin. Käsittelen käsikirjoituksen reunamerkintöjä ja alleviivauksia.